Úradné preklady - rumunský jazyk

Úradný preklad (resp. súdny preklad) slúži na oficiálne účely v úradnom styku. Je nevyhnutnou podmienkou, ak chcete text použiť v komunikácii s rôznymi štátnymi inštitúciami a organizáciami.

Úradný preklad musí splniť niekoľko náležitostí, aby mohol byť použitý v úradnom styku...

  • musí ho zhotoviť úradný prekladateľ (resp. súdny prekladateľ)
  • úradný prekladateľ musí mať od Ministerstva spravodlivosti SR poverenie a oprávnenie na zhotovovanie takýchto prekladov
  • pri každom preklade musí úradný prekladateľ deklarovať, že originál je zhodný s prekladom...
  • ... za čo ručí svojím podpisom a oficiálnou pečiatkou
  • úradný preklad sa neoddeliteľne viaže s dokumentom, z ktorého sa prekladali...

Maria Vaňová - úradný prekladateľ

Zabezpečím pre Vás úradný preklad so všetkými právnymi náležitosťami. Dostanete tak úradný preklad s pečiatkou, ktorý môžete využiť v úradnom styku.

Požiadajte o NEZÁVÄZNÚ kalkuláciu úradného prekladu Vašich dokumentov

Chcem vedieť viac!
Moje skúsenosti
Zistite, akú mám kvalifikáciu a čo odo mňa môžete očakávať. Uistite sa, že Váš projekt zveríte do rúk profesionála s príslušnou kvalifikáciou v obore. Pri rozhodovaní Vám môžu pomôcť aj vyjadrenia niektorých klientov.
Cenník služieb
Väčšinou prvá otázka je: Koľko to bude stáť? Pozrite si cenník mojich služieb pre preklady a tlmočenie. Sú len orientačné, ale pomôžu Vám zistiť, koľko môžete očakávať. Vysvetľujem tu tiež, prečo u mňa dostať výhodnejšie ceny ako inde.